Szanowni Mieszkańcy!Już w dniach 22-23. października rozegrana zostanie 66. edycja jednego z najstarszych rajdów na świecie - Rajdu Wisły. Dla mieszkańców okolicznych miejscowości rajd stanowi nie tylko ciekawe wydarzenie sportowe i rozrywkowe, ale i świetną promocję regionu - a co za tym idzie, również lokalnych firm - w skali całej Polski. To przedsięwzięcie organizowane przez blisko 200 osób, wspierane przez liczne media i instytucje.

Rajd Wisły organizowany jest w sposób profesjonalny, z zachowaniem przepisów zarówno Polskiego Związku Motorowego, jak i przepisów Prawa o ruchu drogowym. Organizator zobowiązuje się do usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku przeprowadzenia imprezy, a teren trasy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Zobowiązujemy się również, posiadając odpowiednio przeszkolone służby zabezpieczenia, wyposażone w środki łączności bezpośredniej do sprawnego przeprowadzenia imprezy w sposób niewnoszący większych utrudnień w ruchu kołowym.

Automobilklub Śląski, jako organizator rajdu, gorąco prosi mieszkańców okolic, przez które przebiega trasa odcinków specjalnych, o zaplanowanie wyjazdów i przyjazdów oraz podróży w taki sposób, aby uniknąć dróg wyłączonych z ruchu. Zwracamy się również z apelem o zachowanie zdrowego rozsądku i niezbędnych zasad bezpieczeństwa podczas oglądania zmagań załóg biorących udział w rajdzie.

Po przejeździe samochodu oznaczonego literą „C” pod żadnym pozorem nie wolno przechodzić przez trasę odcinka, a także wychodzić poza strefy wyznaczone taśmami. Dodatkowo nie wolno wjeżdżać na trasę odcinka samochodami ani innymi środkami transportu, nawet rowerami. Organizator prosi kibiców, a także osoby mieszkające przy trasie o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz zwierząt domowych. Ważne jest również respektowanie wszystkich poleceń ludzi czuwających na bezpiecznym przeprowadzeniem rajdu.

W czasie zamknięcia dróg pamiętamy o bezpieczeństwie innych. W razie pilnej potrzeby udzielenia pomocy medycznej czy ratunkowej prosimy o skontaktowanie się z najbliższym sędzią stojącym na zabezpieczeniu i poinformowanie go o takiej konieczności. Na starcie każdego odcinka posiadamy odpowiednie służby ratunkowe, które zostaną uruchomione, aby pomóc innym.

Zarząd Automobilklubu Śląskiego
tel. 669-454-660
66. RAJD WISŁY

ULOTKI INFORMACYJNE

66. RAJD WISŁY

TRASA

DOŁĄCZ DO NAS